ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครยะลา เปิดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (รายเดิม) ยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ ก่อนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่

วันที่ลงข่าว: 03/10/17

       วันนี้ (3 ต.ค. 60) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครยะลา ได้เปิดให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (รายเดิม) ได้มาแสดงตนยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง การย้ายที่อยู่ หรือการเสียชีวิต ก่อนที่จะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 60 ปี รายใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการทยอยเดินทางนำสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนมายื่น ยืนยันสิทธิกันอย่างต่อเนื่อง
       ส่วนยอดรวมผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองยะลา มีจำนวนกว่า 5,000 คน โดยผู้สูงอายุสามารถมายื่นหลักฐาน เพื่อแสดงตนยืนยันสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และหรือเบี้ยความพิการของตนเองได้ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลนครยะลา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม โทร.0-7322-2870
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก