ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความหวังใหม่ของ ‘ผู้พิการทางการได้ยิน’ เทคโนโลยี ‘การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม

วันที่ลงข่าว: 03/10/17

       ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากทำให้การรักษาทางการแพทย์พัฒนาไปด้วย แม้แต่ผู้ที่สูญเสียการได้ยิน ก็มีความหวังที่จะสามารถกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งด้วยเทคนิคทางการแพทย์ที่เรียกว่าการผ่าตัดประสาทหูเทียมซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ โดยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แทนเซลล์ประสาทในโคเคลียในหูชั้นใน และแปลงพลังงานเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อไปกระตุ้นประสาทการได้ยินและสมองให้รับรู้

       ประสาทหูเทียมแตกต่างจากเครื่องช่วยฟัง ตรงที่เครื่องช่วยฟังจะทำการขยายเสียงให้ดังขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยประสาทหูพิการเข้าใจเสียงที่ได้ยิน แต่เครื่องประสาทหูเทียมจะไปทดแทนส่วนของประสาทหูที่ถูกทำลายและช่วยกระตุ้นประสาทรับเสียงที่หูชั้นใน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้ง

       แต่ไม่ใช่คนหูไม่ได้ยินทุกคน จะผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้เกณฑ์คือต้องเป็นผู้ป่วยที่ประสาทหูพิการทั้งสองข้าง ในระดับตั้งแต่ 70 เดซิเบลขึ้นไป หรือหูหนวกสนิททั้งสองข้าง และใช้เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ได้ผล ถ้าเป็นเด็กเล็กที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิด แล้วได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ยังเล็กๆ ก่อนสองขวบปี จะได้ผลดีมากสามารถช่วยให้เด็กมีพัฒนาการได้เท่ากับเด็กปกติ รวมทั้งร่วมกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบความเหมาะสมว่าควรที่จะผ่าตัดหรือไม่ ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงในการผ่าตัด เช่น มีความผิดปกติในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการฝังประสาทหูเทียม รวมทั้งมีปัญหาในการดมยาสลบ

       หลังจากผ่าตัดแล้วแผลจะหายสนิทหลังผ่านไปได้ 3-5 สัปดาห์ จากนั้นนักตรวจการได้ยินจะทำการปรับแต่งเสียงให้ได้ระดับที่พอเหมาะ ซึ่งการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนี้จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จะขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเองด้วย เพราะหลังจากฝังประสาทหูเทียมแล้วผู้ป่วยจะต้องมารับการบำบัดฟื้นฟู และเรียนรู้การแปลความหมายของเสียงที่ได้ยินจากเครื่องโดยระยะเวลาการเรียนรู้จะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เข้ารับการผ่าตัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ เช่น ออกกำลังกายเล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา หากแต่ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น และหมั่นดูแลรักษาเครื่องมือให้สะอาดไม่เปียกชื้น ไม่ชำรุด ก็เพียงพอแล้ว

       ข้อดีและข้อจำกัดในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนั้นยังมีอีกมาก หากผู้ที่มีความสนใจหรืออยากเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองได้ที่ ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลปิยะเวท ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-6256555 ต่อ 6676,5159, 2321

       ควบคุมโดย พญ.เจรียง จันทรกมล
       โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

 

ที่มาของข่าว www.naewna.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก