ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

Hua Chang Heritage Hotel, Bangkok รับสมัครงานผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 21/09/17

       ผู้พิการ
       Hua Chang Heritage Hotel, Bangkok

       Salary :
       เงินเดือน     10,001 - 15,000 (THB)
       Types of employees :
       ประเภทงาน     Full-time
       เต็มเวลา    
       Area :
       ปฎิบัติงานที่จังหวัด     
       Bangkok
       กรุงเทพ (เขตปทุมวัน)
       Education :
       การศึกษา     No specific
       ไม่จำกัดวุฒิ
       Experience :
       ประสบการณ์การทำงาน     0 Year (ปี)
       Gender :
       เพศ     Male/Female
       ชาย/หญิง
       Age :
       อายุ     Not over 35 years old
       อายุไม่เกิน 35 ปี
       Disabled :
       ผู้พิการ       Disabled only
       รับเฉพาะผู้พิการ
       Job Details
       รายละเอียดงาน
       ผู้พิการ

       สามารถสื่อสารได้
       Contact
       ข้อมูลติดต่อ
       Human Resources Manager (Human Resources Manager)
       400 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand  กรุงเทพ
       เว็บไซต์ : www.huachangheritagehotel.com
       อีเมล์ : hr@huachanghotel.com
       เบอร์โทรศัพท์ : 02-217-0777

ที่มาของข่าว www.hoteljob.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก