ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เตรียมจัดโครงการเปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 14/09/17

       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล เตรียมจัดโครงการ “เปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล “Open House For Disability Education In Satun” เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสตูล และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือคนพิการ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้รับทราบ
       โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 โดยจะมีพิธีเปิดในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร การแสดงของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล การนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ การนำเสนอผลการดำเนินงานด้านคนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสวนาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ วิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน ผลงานความภาคภูมิใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
       จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน สื่อมวลชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สอบถามกลุ่มบริหารงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 0-7474-0453
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก