ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครนายกประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 19

วันที่ลงข่าว: 13/09/17

       ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด - ปิด พิธีการ การเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ และการแสดงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 19
       วันที่ (12 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายกเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด - ปิด พิธีการ การเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ และการแสดงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” มีกำหนดให้แข่งขันระหว่างวันที่ 20 - 30 มกราคม 2561 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 “นครนายกเกมส์” มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก