ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการกุศลเดิน-วิ่ง เพื่อบุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ซุปเปอร์มินิมาราธอน-ฟันรัน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 31/08/17

        นางทัศนีย์ ณ สงขลา ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ทางศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งให้บริการด้านฟื้นฟูทางสติปัญญา ฝึกทักษะอาชีพแก่คนพิการทางสติปัญญา และเป็นศูนย์ที่ครอบคลุมเขตรับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ โดยทางคณะกรรมการศูนย์ภาคใต้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการกุศลเดิน-วิ่ง เพื่อบุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ซุปเปอร์มินิมาราธอน-ฟันรัน ครั้งที่ 1 ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ตามลำดับ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. โดยมี นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก