ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ภายในวันที่ 31 ส.ค. นี้

วันที่ลงข่าว: 29/08/17

        นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน เท่านั้น และเป็นการช่วยเหลือในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

ทั้งนี้กำหนดเปิดรับคำขอ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 โดยผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน สามารถยื่นคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-7728-7988 ต่อ 12 หรือ 0-2271-8888 ต่อ 2511 หรือที่ Call Center 1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก