ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการโทรทัศน์การกุศล สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 10

วันที่ลงข่าว: 28/08/17

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดรายการพิเศษ “สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 10...เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ มช. และเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center) ออกอากาศในวันที่ 14 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 22.30-24.00 น.

 

        ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนเตียงให้บริการ 1,400 เตียง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการซับซ้อน มีภาวะวิกฤติ และคุกคามต่อชีวิต จากสถิติพบมีผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายมากถึง 52.13% ซึ่งพบปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้ เพราะขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าญาติผู้ให้การดูแล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านนี้อีกด้วย

 

        “ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ตลอดจนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ศูนย์รักษามะเร็ง ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย หอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การให้บริการ และรองรับผู้ป่วยยากไร้ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตสามารถดูแลสุขภาพแบบครบวงจร และยังได้ระดมเงินบริจาคจากแหล่งทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”

 

        สำหรับปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มช. เตรียมจัดรายการพิเศษทางโทรทัศน์ “สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 10...เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย” เนื้อหารายการประกอบไปด้วย สารคดีเทิดพระเกียรติพระราชบิดา สารคดี “แพทย์เชียงใหม่ใต้ร่มพระบารมี” สารคดี “ตามรอยพระบาทจากขอบด้ง” และเรียลิตี้จากชีวิตจริง “ลมหายใจแห่งรัก” และการเปิดรับบริจาคทางโทรศัพท์ระหว่างการออกอากาศ โดยจะถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 22.30-24.00 น.

 

        ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานจะสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานทั้งภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตยืมไปใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือโรงพยาบาล

 

        ติดตามรับชม และร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-938400 โทรสาร 053-938888 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935672 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 471-2-33333-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 405-9-78590-2

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก