ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 11/08/17

        นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย มาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน อาทิ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งคนพิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ โดยเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ขอรับจัดสรรจะต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้พิจารณาจัดสรรแก่ผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี

        สำหรับผู้พิการที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 โดยศึกษารายละเอียดและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครที่ www.roadsafefund.com, www.tabienrod.com และwww.dlt.go.th หรือ Call Center 1584 หรือ โทรศัพท์ 0-4461-3173

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก