ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ลงข่าว: 09/08/17

       กรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
       นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ รับแจ้งว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดดำเนินการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนได้ทราบ
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก