ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ลงข่าว: 08/08/17

        นายยุทธนา อนันตเดโชชัย ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปภ.) เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรร ได้แก่ แขน-ขาเทียม รถเข็นธรรม รถเข็นไฟฟ้า เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วเกือบ 14,000 ราย เป็นเงิน 658 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถสวยจึงนับว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบกจึงเชิญชวนผู้พิการที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการใหม่ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวก ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก