ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท เสนาดีเวลลอมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร พนักงานบริการลูกค้าพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

วันที่ลงข่าว: 24/07/17

       บริษัท เสนาดีเวลลอมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร พนักงานบริการลูกค้าพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

       ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

       เว็บไซต์ : http://www.sena.co.th
       รายละเอียด

       ประเภทงาน :   ขาย บริการลูกค้า

       ตําแหน่ง :   พนักงานบริการลูกค้า

       สถานที่ปฏิบัติงาน :   524 อาคาร ที.เทรเชอรี่ ถนนรัชดาภิเษก ซอย รัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

       รายละเอียดงาน :   - รับโทรศัพท์/ต่อสาย/โอนสาย รับเรื่องและส่งต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
       - ต้อนรับและดูและประสานงานให้กับผู้มาติดต่อ
       - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

       ประเภทการจ้างงาน :   งานประจำ

       อัตราค่าจ้าง :   14,000 บาท - 17,000 บาท บาท

       สวัสดิการ :  
       - staff party
       - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       - การฝึกอบรมนอกบริษัท
       - การฝึกอบรมในบริษัท
       - งานกีฬาสี
       - ชุดยูนิฟอร์ม
       - ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน
       - ประกันชีวิต
       - ประกันสังคม
       - ประกันสุขภาพ
       - เงินกู้ยืม
       - เงินช่วยเหลือการสมรส
       - เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต
       - เงินท่องเที่ยวประจำปี
       - เบี้ยขยัน
       - โบนัสประจำปี
       คุณสมบัติผู้สมัคร

       ประเภทความพิการ :  
       - พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

       รายละเอียดความพิการของผู้สมัครงานเพิ่มเติม :  
       สามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุได้

       เพศ :   เฉพาะผู้หญิง

       อายุ :   25 ปี - 30 ปี

       วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี

       ประสบกาาณ์ทำงาน :   2 ปี
       ข้อมูลการติดต่อ

       ชื่อผู้ติดต่อ :   นางสาว สุปรียา เนียมกลิ่น

       อีเมล :   hrsena2016@gmail.com

       โทรศัพท์มือถือ :   0892009926

       โทรศัพท์ :   0892009926

       ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   Line ID: hrsena
       ข้อมูลเพิ่มเติม

       เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :  
       สำเนาบัตรประชาชน
       สำเนาทะเบียนบ้าน
       สำเนาวุฒิการศึกษา
       สำเนาหนังสือราชการอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบเกณฑ์ทหาร
       หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
       สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
       รูปถ่าย 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/และไม่ใช่รูปชุดปริญญาบัตร)

       การรับสมัคร :  
       ส่ง Email: hrsena2016@gmail.com
 

ที่มาของข่าว www.ตลาดงานคนพิการ.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก