ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปลัด อบจ.นครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมซ่อมและผลิตรถเข็น รถสามล้อโยกของคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ลงข่าว: 11/07/17

       นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมซ่อมและผลิตรถเข็น รถสามล้อโยกของคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ท่าหารีสอร์ท ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

       โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซ่อมและผลิตรถเข็น รถสามล้อโยก เพื่อพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการซ่อมและผลิตรถเข็น รถสามล้อโยก ที่ได้รับจากการฝึกอบรมดังกล่าว ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

       สำหรับผู้พิการที่อยู่ในฐานะอยากจนสามารถขอรับรถเข็นรถสามล้อโยกได้ฟรี โดยประสานงานได้ที่ สมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0-7535-6253 ต่อ 410

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก