ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รับสมัครตำแหน่ง ธุรการทั่วไป พิการทางการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว

วันที่ลงข่าว: 11/07/17

        รับสมัครตำแหน่ง ธุรการทั่วไป

       บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด

       ประเภทหน่วยงาน :  หน่วยงานเอกชน

       เว็บไซต์ : http://www.pharmaalliance.co.th
       รายละเอียด

       ประเภทงาน :   ธุรการ ทรัพยากรบุคคล

       ตําแหน่ง :   ธุรการ การจัดการทั่วไป

       สถานที่ปฏิบัติงาน :   874 อุรุพงษ์ 2 พระราม 6 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

       รายละเอียดงาน :   ทำงานด้านเอกสารทั่วไป
      
       งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

       ประเภทการจ้างงาน :   งานประจำ

       อัตราค่าจ้าง :   12,000 บาท - 15,000 บาท บาท

       สวัสดิการ :  
- งานกีฬาสี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- วันหยุดพักผ่อน
- ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- เงินช่วยเหลือการสมรส
- เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต
- เงินท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี
คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทความพิการ :  
- พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
- พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

       รายละเอียดความพิการของผู้สมัครงานเพิ่มเติม :  
       สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

       เพศ :   ไม่จำกัดเพศ

       อายุ :   25 ปี - 35 ปี

       วุฒิการศึกษา :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

       ประสบกาาณ์ทำงาน :   1 ปี
       ข้อมูลการติดต่อ

       ชื่อผู้ติดต่อ :   นางสาว รุ้งตวรรณ มีประวัติ

       อีเมล :   rungtawan.m@pharmaalliance.co.th

       โทรศัพท์มือถือ :   0852179729

       โทรศัพท์ :   026139758

       โทรสาร :   022155747

       ช่องทางการติดต่ออื่นๆ :   ID : 0852179729
       ข้อมูลเพิ่มเติม

       เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :  
       1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
       2.สำเนาทะเบียนบ้าน
       3.สำเนาบัตรประชาชน
       4.สำเนาวุฒิการศึกษา

       การรับสมัคร :  
       ส่ง Resume
       โทรสอบถาม 02-6139758 ต่อ 118 (กวาง HR)
 

ที่มาของข่าว www.ตลาดงานคนพิการ.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก