ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 188 ทุน

วันที่ลงข่าว: 04/07/17

         นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโควตาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560 จำนวน 188 ทุนๆ ละ 5 พันบาท มอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ เป็นบุคคลที่มีความบกพร่อง 9 ประเภทความพิการ (แนบบัตรคนพิการ) , กำลังศึกษาในสถานศึกษา , มีภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานี , กรณีรายเดิมต้องส่งสมุดรายงานการเงิน ปีการศึกษา 2559 (กรณีไม่ส่งสมุดรายงานการใช้ทุนจะมีผลต่อการพิจารณาทุนในครั้งต่อไป) , การพิจารณาทุน พิจารณาเด็กออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจนเป็นอันดับแรก

        ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารแบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 501 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045 – 210 337

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก