ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รับสมัคร พนักงานธุรการบัญชี พิการด้านร่างกาย-เดินได้

วันที่ลงข่าว: 27/06/17

       รับสมัคร พนักงานธุรการบัญชี
       ข้อมูลทั่วไปของงาน
       วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
       ประเภทงาน บัญชี/การเงิน
       ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
       อัตรา/จำนวนคน 1 คน
       เงินเดือน 12000 บาท
       สวัสดิการ
       สวัสดิการค่ารักษษพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว สามี-ภรรยา บุตร ค่าทันตกรรม โบนัสประจำปี
       วันหมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2560
       ลักษณะงาน
       การให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน
       คุณสมบัติของผู้สมัคร
       การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
       คุณสมบัติ/ทักษะ

       สามารถใช้โปรมแกรม Microsoft ได้, สามารถจัดทำข้อมูลบัญชีเบื้องต้นได้, สามารถปฏิบัติงานค้างคืนต่างจังหวัดได้

       อายุ 22-30 ปี
       เพศ ไม่จำกัด
       ภาษา ไม่ระบุ
       ประสบการณ์ 1 ปี
       ความพิการ พิการด้านร่างกาย-เดินได้
       รายละเอียดการติดต่อ
       องค์กร/บริษัท

       บางจาก คอร์ปอเรชั่น
       จังหวัด กรุงเทพมหานคร
       ที่อยู่

       2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
       อีเมล์ puttiruk@bangchak.co.th
       โทรศัพท์ 0-2335-8510
       แฟกซ์ 0-2016-3967
       ผู้ติดต่อ นางสาวพุทธิรักษ์ แก้วชูทอง
 

ที่มาของข่าว มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก