ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พระโขนง กทม.

วันที่ลงข่าว: 26/06/17

       บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

       ที่อยู่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

       ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

       รายละเอียดงาน การให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน

       คุณสมบัติ คนพิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถใช้โปรมแกรม Microsoft ได้, สามารถจัดทำข้อมูลบัญชีเบื้องต้นได้, สามารถปฏิบัติงานค้างคืนต่างจังหวัดได้

       สวัสดิการ สวัสดิการค่ารักษษพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว สามี-ภรรยา บุตร ค่าทันตกรรม โบนัสประจำปี

       ติดต่อ นางสาวพุทธิรักษ์ แก้วชูทอง โทรศัพท์ 0-2335-8510 อีเมล์ puttiruk@bangchak.co.th

ที่มาของข่าว มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก