ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 19/05/17

        นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยืนใบสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 501 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 4521 0337 หรือเว็บไซต์ http://www.ubonspecial.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก