ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จัดสอบนอกสถานที่ ช่วงเดือนกันยายน 2560 ใน 7 จังหวัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ที่อยู่ต่างจังหวัด

วันที่ลงข่าว: 17/05/17

       นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เปิดเผยว่าโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัย หลากหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต และโปลิโอ โดยนักเรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตั้งแต่ขั้นตอนของการสมัครและเข้าเรียน จนจบการศึกษา นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง เมื่อเรียนจบแล้ว โรงเรียนยังช่วยหางานเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม”
       สำหรับช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน และ เดือนกันยายน-เดือนตุลาคม เป็นช่วง ที่โรงเรียนจะสอบรับนักเรียนใหม่ ได้มีการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 มีการจัดสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 เมษายน 2560 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ที่อยู่ต่างจังหวัดโรงเรียนจะมีกำหนดจัดสอบนอกสถานที่ โดยจะทำการสอบช่วงเดือนกันยายน 2560 ใน7จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา พระนครศรีอยุธยา และหนองคาย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ที่จะประสงค์สมัครเข้าเรียน ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-716247-9ต่อ 6202 ในวัน และเวลาราชการ
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก