ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนร่วมงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 60

วันที่ลงข่าว: 16/05/17

        นายไพรัชต์ ศิริพันธุ์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 Suratthani Job Fair 2016 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่กลุ่มคนที่ประสงค์จะหางานทำ เช่น ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน คนพิการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ ซึ่งให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนสมัครงาน และนายจ้าง สถานประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างล่วงหน้าในการเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ http://jobit.doe.go.th/suratthani ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การสมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการกว่า 50 แห่ง สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ แนะแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ และนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0-7735-5422-3 ต่อ 12

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก