ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย

วันที่ลงข่าว: 15/05/17

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเข้าชมคอนเสิร์ตคนพิการครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับบัตรที่หน้างาน หรือ www.dep.go.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก