ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานนัดพบแรงงานในที่ 13 มิถุนายน 2560

วันที่ลงข่าว: 09/05/17

       สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น ณ ศาลาประชาคมโรงละครของการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง และได้สมัครงานกับนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ภายในงานมีกิจกรรมการรับสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 30 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตรา
การรับสมัครงานคนพิการ และการรับลงทะเบียนไปทํางานต่างประเทศ สำหรับหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) ใบผ่านงาน (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7534 800
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก