ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 03/05/17

       นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

       ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับเอกสารและยืนใบสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 501 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 4521 0337 หรือเว็บไซต์ http://www.ubonspecial.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก