ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560" ภายใต้แนวคิด "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันที่ลงข่าว: 08/03/17

       จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560" ภายใต้แนวคิด "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และโรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ชมวีดีทัศน์สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ จากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมเล่นเกมส์ สันทนาการ จับของรางวัล โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา การลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจฟัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก