ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเสนอชื่อแม่สู้ชีวิตเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร งานมหิดล - วันแม่ ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 07/03/17

      รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานมหิดล - วันแม่ ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการวิชาการ บริการตรวจสุขภาพ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต บุคลากรเด่น และการคัดเลือก แม่ 100 ปี

      ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเสนอชื่อ แม่สู้ชีวิต ประเภทแม่มีลูกปกติ (ไม่จำกัดวัยและการศึกษา) และแม่ที่มีลูกพิการ (ไม่จำกัดวัยและการศึกษา) เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรในงานมหิดล - วันแม่ ประจำปี 2560 โดยมีคุณสมบัติของผู้เป็นแม่ที่เป็นแม่สู้ชีวิต ต้องเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเองเพื่อเลี้ยงลูกโดยไม่เป็นภาระสังคม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-8496208

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก