ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.มหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล "แม่สู้ชีวิต"

วันที่ลงข่าว: 03/03/17

        มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการวิชาการ บริการตรวจสุขภาพ การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต การคัดเลือกแม่ 100 ปี

        ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร "แม่สู้ชีวิต" ซึ่งรางวัลมี 2 ประเภท คือ แม่สู้ชีวิตลูกปกติ และแม่สู้ชีวิตลูกพิการ ผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย จัดส่งมาที่ "การคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต" งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-849-6208 หรือ www.mahidol.ac.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก