ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ลงข่าว: 28/02/17

       โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต

       นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวศึกษาพระมหาไถ่ พัทยา แจ้งว่าโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ เปิดฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขน ขาขาด อัมพาต โปลิโอ โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 ปี คอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 2 ปี เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ 2 ปี และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบแล้วมีโอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รับสมัครนักเรียนใหม่ระหว่างเดินมีนาคม ถึง เมษายน โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 เมษายนนี้ ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนอกสถานที่ด้วย ที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดหนองคาย
       ผู้พิการที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ตู้ ปณ.1 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 38710 6247-9

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก