ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาฯพิเศษสระแก้วขอเชิญร่วม “ปั่นจักรยาน ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้พิการ”เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 22/02/17

        นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า กำหนดปั่นกิจกรรมการกุศล “ปั่นจักยาน ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้พิการ จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการศึกษา อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเส้นทางปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปตามถนนสุวรรณศร (ถนนหมายเลข 33) จุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จุดที่ 2 ณ วัดสระแก้ว จุดที่ 3 บริษัท โตโยต้าสระแก้ว และกลับมายังจุดสิ้นสุด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ค่าลงทะเบียน(บัตร) 300 บาท จะได้รับเสื้อ 1 ตัว และเหรียญที่ระลึก ผู้ถึงเส้นชัย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมและสนับสนุนแต่ไม่ร่วมปั่นจักยาน จะได้รับเสื้อยืด (ทุกท่าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 037-425251 หรือ 09-1068-8254

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก