ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนร่วมบริจาคอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560

วันที่ลงข่าว: 16/02/17

       นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่ากรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ดำเนินโครงการบริจาคอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอลูมิเนียม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนได้ร่วมบริจาคอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-704034

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก