ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

วันที่ลงข่าว: 29/02/16

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2559 เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานและคนพิการได้มีโอกาสเข้ามาสมัครงานกับนายจ้างและสถานประกอบการโดยตรง

นางรัตนาภรณ์ วัชโรทัย จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหาจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 3/2559 ขึ้นในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสำหรับคนที่กำลังว่างงาน และคนพิการได้มีโอกาสเข้ามาสมัครงานกับนายจ้างและสถานผู้ประกอบการโดยตรง สำหรับหลักฐานในการสมัครงานมีดังนี้ 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 4. หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3456-4315 ต่อ 104 และ 0-3462-3454

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก