ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “แม่สู้ชีวิต”

วันที่ลงข่าว: 01/02/16

นางสาวศรีหัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2559 ในเดือนสิงหาคม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การให้บริการตรวจสุขภาพ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค การคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่ดี-บุคลากรเด่น” เป็นต้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “แม่สู้ชีวิต” ซึ่ง รางวัลดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ แม่สู้ชีวิตลูกปกติ และแม่สู้ชีวิตลูกพิการ โดยผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย (ประเภทแม่สู้ชีวิตลูกพิการให้แนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย) โดยให้จัดส่งมาที่ “การคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต” งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 – 849 – 6208 หรือ www.mahidol.ac.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก