ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บุรีรัมย์พบแรงงานหนุน3,000 อัตรา ช่วยผู้ว่างงาน-นศ.

วันที่ลงข่าว: 12/01/16

นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางาน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ จัดงาน“นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ” ในวันที่ 12 ม.ค. 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ที่ห้างบิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์ (บริเวณศูนย์อาหาร)

 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง และแรงงานที่ต้องการมีงานทำ รวมไปถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ได้พบปะตกลงจ้างงานกันโดยตรงตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ทำให้ได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และป้องกันการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ ทั้งยังมีการทดสอบความถนัดทางอาชีพ แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย

 

โดยจากการสำรวจในปีนี้ คาดว่า ปีนี้จะมีผู้ว่างงานจากภาวะภัยแล้งมากกว่า 15,000 คน จากทุกปีที่ผ่านมามีผู้ว่างงานเฉลี่ยปีละกว่า 10,000 คนเท่านั้น ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน จัดหาตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างจังหวัดไว้รองรับผู้ว่างงานมากกว่า 3,000 อัตรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทพนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย และงานด้านบริการ

 

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้อยู่ในวัยแรงงาน ผู้ว่างงาน และนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ผู้พิการ รวมถึงแรงงานภาคการเกษตร ที่สนใจจะหางานทำ สามารถมาลงทะเบียนสมัครงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4466-6538 ต่อ 107 ในเวลาราชการ

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2559
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก