ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ลงข่าว: 21/08/15

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2558 โดยผู้พิการที่จะขอรับจัดสรรนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน / ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า 5 ปี / ต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการ และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่จัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียน กับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น และเป็นอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก เตียงนอนธรรมดา 3 ไก ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เครื่องช่วยฟังคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา

โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์. 0-7472-2344 หรือ 1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก