ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าชมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 27/07/15

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าชมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่าง 28 - 30 กรกฎาคมนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี ร่วมพิสูจน์ความสามารถคนพิการของไทย

หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ว่า เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ขณะที่ในระดับสากลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการด้วยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ทุก 4 ปี เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ของคนพิการ โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้มีขึ้นภายใต้ชื่อ “ทักษะที่เป็นเลิศ ของผู้ที่เป็นเลิศ” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 18 สาขา เช่น การแข่งขันความสามารถในเชิงเทคโนโลยีและไอที สาขาอุตสาหกรรม การตัดเย็บเสื้อผ้า และงานฝีมือ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมชมการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวด้วยว่าจะมีการคัดเลือกตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ผู้พิการของไทยได้แสดงความสามารถในระดับนานาชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก