ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการขาเทียม ดวงตาแจ่มใส ใส่ใจประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ลงข่าว: 08/07/15

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมจัดโครงการขาเทียม ดวงตาแจ่มใส ใส่ใจประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 วันนี้ (7 ก.ค.58) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดโครงการขาเทียม ดวงตาแจ่มใส ใส่ใจประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้พิการขาขาด ให้ได้รับอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

สำหรับโครงการขาเทียมมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม จะตรวจคนพิการและหล่อแบบ วันที่ 24 กรกฎาคม ตั้งแนวหัดเดินคนพิการ และวันที่ 6 สิงหาคม พิธีมอบขาเทียม ส่วนการให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้ที่มีอายุ 40 – 60 ปี จะให้บริการฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 08.00-12.00 น. ที่โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โทรศัพท์หมายเลข 088-7862849

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก