ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Online Service

วันที่ลงข่าว: 18/05/15

 

   บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ Online Service ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหุ้น การลงทุน และการใช้โรแกรม สนใจติดต่อ นางสาวทวีพร หิ้งเพ็ชร 02-0226200# 404 HR OnlineAsset

ที่มาของข่าว http://www.mahatai.org
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก