ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด เชิญชวนผู้พิการร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด

วันที่ลงข่าว: 09/04/15

วันนี้ (8 เม.ย. 58) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้วาราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ประเภทปากแหว่ง เพดานโหว่ มือ เท้าพิการ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ประเภทไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และแผลหดรั้งจาการประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติกสุข ทั้งกำหนดจัดดำเนินโครงการดังกล่าวรอบ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 

ในการนี้มูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในพื้นที่ ที่ประสบกับสภาวะปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใด ๆ หากมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนพัฒนาคุนภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1011 ต่อ 461 , 411 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก