ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระพุทธรูปและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 6 เม.ย. นี้

วันที่ลงข่าว: 01/04/15

นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนายการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2558 เป็นปีมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เม.ย. 2558 นี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักและห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา ความยากจน การเข้าถึงบริการยาก อีกทั้งมาจากการคมนาคมห่างไกลไม่สะดวก พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานให้มากขึ้นด้วย

 

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 250 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 โดยมีภารกิจให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคเฉพาะทางโรคติดต่อ โรงเรื้อรังต่างๆ และการฟื้นฟูสภาพป้องกันความพิการ

 

ผู้อำนายการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ น้อมระลึกถึงพระราชจริยวัตร พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ในวาระอันเป็นมงคลนี้ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับวัดป่านพชัยมงคลธรรม จังหวัดชัยภูมิ จึงมีการกำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก 5 องค์ 5 สมัย และจัดซื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 นี้ โดยกำหนดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองพระพุทธรูปปางปรก พระประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ 5 องค์ 5 สมัย เพื่อนำไปประดิษฐานให้ประชาชนสัการะบูชา 5 ภาค ได้แก่ 1.พระพุทธสิริสัตตนาคราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) หน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. พระพุทธวิสุทธิธรรมนาคเดชา หน้าตัก 9 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ กองกำกับการ ตชด.13 ค่ายบดินเดชา จังหวัดจันทบุรี ในภาคตะวันออก 3. พระพุทธอนันตนาคเทวธรรมนฤมิตร หน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง 4.พระพุทธอัฏฐารสนาคมหามนณี หน้าตัก 12 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ จังหวัดน่าน ในภาคเหนือ 5. พระพุทธนพชัยนาคมงคลธรรม หน้าตัก 16 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ หอสมุด 50 พรรษา สิรินธร จังหวัดภูเก็ต ในภาคใต้

 

นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อำนายการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ในงานดังกล่าวยังมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการพัฒนาให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราราม 9 กาญนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์และนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการจัดการทอดผ้าป่าสามัคคี จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ตามจิตศรัทธา โดยร่วมบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลสิรนธร จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-267041-42 ต่อ 106 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น” เลขที่บัญชี 405-0-75755-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก