ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งประวัติแม่ เข้าร่วมคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต ประเภทลูกปกติ และประเภทลูกพิการ ส่งได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน นี้

วันที่ลงข่าว: 19/03/15

นางวิจิตรา ทองไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานมหิดล-วันแม่ ในเดือนสิงหาคม นี้ ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการวิชาการ บริการตรวจสุขภาพ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต การคัดเลือก แม่ดี-บุคลากรดีเด่น และการคัดเลือกแม่ 100 ปี

สำหรับการคัดเลือกแม่สู้ชีวิต นั้น คุณสมบัติจะต้องเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเองเพื่อเลี้ยงลูกโดยไม่เป็นภาระสังคม แบ่งเป็น 2 ปะเภท คือแม่สู้ชีวิตที่มีลูกปกติ ไม่จำกัดวัยและการศึกษา และแม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการ ไม่จำกัดวัยและการศึกษา

โดยเขียนประวัติพร้อมแนบรูปถ่าย ส่งไปที่ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 เมษายน นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2849 6208 หรือที่ www.mahidol.ac.th

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก