ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศการับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558

วันที่ลงข่าว: 16/03/15

นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียน ตามนโยบายของสำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในสังกัด รับเด็กที่มีความพิการประเภทต่างๆ เข้าเรียนในโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับคุณสมบัติของเด็กที่จะเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุระหว่าง 5-6 ปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอายุอยู่ในเกณฑ์บังคับตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ อายุ 7-16 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หูตึง หูหนวก มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่และพัทลุง ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 0-7530-2045 , 0-7530-2197

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก