ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้ารับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันที่ลงข่าว: 06/03/15

นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้มีสิทธิและโอกาสเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการเรียนการสอนใช้หลักสูตรเหมือนเด็กปกติทั่วไป แต่ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน และเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 

ในปีการศึกษา 2558 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ได้อนุมัติให้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับเด็กพิการเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท 107 ม. 7 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 044-042551,081-8787089, 081-7307277, 083-4653664, 083-3748159 โทรสาร 044-042592 เว็บไซต์โรงเรียน http://www.deafsurin.com อีเมล์: deafsurin@hotmail.com Face www.facebook.com/deafsurinfanpage

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก