ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

วันที่ลงข่าว: 05/03/15

นางสุจิตร พิณดวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากมูลนิธิส่งเสริมและการพัฒนาคนพิการ ได้รับเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 D หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่คนพิการ โดยคนพิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร โทร 042 611442, 042 615153 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก