ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ

วันที่ลงข่าว: 05/03/15

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีทันสมัยให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ซึ่งในการเข้าศึกษาตั้งแต่ขั้นการสมัคร และการเข้าเรียนจนจบการศึกษา นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนเอง และเมื่อเรียนจบ ทางโรงเรียนยังช่วยหางานเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2558 และกันยายน - ตุลาคม 2558 และเป็นช่วงที่โรงเรียนจัดการสอบสมัครนักเรียนใหม่ โดยมีการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึดษา 2558 จะมีการสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่อยูจังหวัดห่างไกล

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดสอบนอกสถานที่ โดยทำการสอบในช่วงเดือนกันยายน 2558 ใน 7 จังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ขอนแกน บุรีรัมย์ สงขลา และหนองคาย ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-355-080 - 1 กด 5 โทรสาร 077-355-080-1 กด 6

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก