ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม

วันที่ลงข่าว: 02/03/15

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ลดปริมาณการตกค้างของขยะอลูมิเนียม ซึ่งหากตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการฝังกลบ เนื่องจากใช้ระยะเวลานานในการย่อยสลาย ประมาณ 80-100 ปี แต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคอลูมิเนียมใช้แล้วให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ

สำหรับการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม 1 ตัน จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 17 ตัน ลดการนำเข้าขาเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10,000 บาทต่อขาเทียม 1 ข้าง ซึ่งถ้าใช้ห่วงดึงฝากระป๋อง จะใช้ประมาณ 2,5500 ชิ้น หรือ 1 กิโลกรัมต่อขาเทียม 1 ขา และมีต้นทุนเพียง 700 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ ทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งถึงปลายทาง กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยน้ำหนักจะต้องไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม ตลอดปี 2558 (สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 31 ธันวาคม 2558) , บริเวณจุดรับบริจาควัสดุอลูมิเนียมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์. 0-7431-1882 และที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เลขที่ 60 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก