ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดระนอง ประชุมคณะทำงาน จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี

วันที่ลงข่าว: 19/02/15

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุริยันต์ การจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงาน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

จากการที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป เข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และสำหรับปี 2557 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของการจัดงาน คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ (Sustainable Development: The Promise of Technology) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ”

สำหรับในปี 2557 จังหวัดระนอง ได้มีมติในที่ประชุมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก