ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสแก่ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 18/02/15

นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มหาชน ได้ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้แก่ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร 0-4281-5363

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก