ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ปันกัน”

วันที่ลงข่าว: 16/02/15

นายเทอดเกียรติ ฉายจรุง ผู้อำนวยการมูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น กล่าวว่า มูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการฟื้นฟูด้านอาชีพและการศึกษาแก่คนพิการโดยดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้จัดให้มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชื่อร้าน “ปันกัน” ตามรูปแบบของมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำรายได้เข้าสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในการหางบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการศึกษาของคนพิการ ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ร้าน “ปันกัน” ของมูลนิธิฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการศึกษาของคนพิการโดยทั่วกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก