ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ”

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า คณะกรรมการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการสาขาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ” ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ ชื่อบัญชี “เงินมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” เลขที่บัญชี 341 – 1 – 39991 – 0 หรือติดต่อกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ทางหมายเลข 044 – 95201 หรือทาง E-mail: koratsped – 11 @ Hotmail.com

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก