ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานวันคนพิการสากลอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ““ พัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ”

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

วันนี้(27ม.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 อ.เมือง จ.สงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , นายอัฐชัย พรหมมณี ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายยงยุทธ แสงพรหม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการสากลอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ พัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ในปีนี้ทางจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “ พัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน ” เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพให้ครอบครัวชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมการแสดงพลังคนพิการให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันนำไปสู่ การสร้างโอกาสและสิทธิของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

สำหรับกิจกรรมในวันงาน ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการต่างๆมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังมี การแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารเรือ การแสดงบนเวทีจากกลุ่มองค์กรคนพิการและนักเรียนพิการจากสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการในจังหวัดสงขลา การแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นวัตกรรมเกี่ยวกับคนพิการ การสาธิตการฝึกอาชีพอิสระและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ” การเล่นเกมส์/แข่งขันตอบคำถาม การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การให้บริการทันตกรรม และการบริการขึ้นทะเบียนเพื่อออกบัตรประจำตัวคนพิการ การจับฉลากของขวัญ/ของรางวัลแก่คนพิการ บริหารอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่คนพิการและประชาชนที่มาร่วมกัน และอื่นๆอีกมากมาย งานนี้ฟรีตลอดงาน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก