ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ใน 18 สาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด้านอาชีพสู่สายตาของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ ด้วยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติเป็นประจำทุก 4 ปี โดยการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือและยกระดับมาตรฐานฝีมือคนพิการไปสู่ระดับสากล ใน 18 สาขา คือ

1) การถักไหมพรม 2) การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3) การเย็บปักถักร้อย 4) การสร้างและออกแบบเอกสารกราฟิก 5) การถักโครเชต์ 6) การวาดภาพ 7) การออกแบบเว็บเพจ 8) การออกแบบโปสเตอร์ 9) การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี : ระดับพื้นฐาน 10) การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับพื้นฐาน 11) การสานตะกร้า 12) การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13) การพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 14) การออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15) การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16) การประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา 17) การแกะสลักไม้ และ 18) การตกแต่งผ้าไหมด้วยสี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 และกำหนดคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 16–20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 7 ในเดือนเมษายน 2558 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั่วประเทศ หรือโทร 0 2245 1707 ต่อ 602

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก